ADER 1.5.6. Identificarea de insecticide biologice compatibile cu sistemul integrat de prevenire și combatere a dăunătorului Tanymecus dilaticollis și dăunătorilor de sol din cultura de porumb

Proiect finantat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Rezumatul proiectului

       Creșterea suprafețelor de porumb afectate de rățișoara porumbului, Tanymecus dilaticollis, din cauza scăderii rezistenței porumbului față de atacul agenților de dăunare, ca urmare a schimbărilor climatice, precum și restricționarea aplicării unor pesticide chimice, fac necesară găsirea unor noi soluții care să asigure protecția culturilor în condiții de eficiență economică și ecologică.

      Utilizarea unor mijloace biologice de combatere reprezintă o alternativă la combaterea chimică. Proiectul vizează elaborarea unei secvențe tehnologice de combatere a acestui dăunător, compatibilă cu sistemul actual de protecție a culturii de porumb.

Ipoteze favorabile: existența în colecția națională de entomopatogeni a unor microorganisme autohtone, cu potențial insecticid față de Tanymecus dilaticollis și rezultatele unor cercetări care atestă capacitatea unor fungi entomopatogeni de a declanșa îmbolnăvirea în masă a populațiilor de Tanymecus dilaticollis și altor dăunători de sol din cultura de porumb.

  Probleme propuse spre rezolvare legate de situația actuală a domeniului
și a tematicii proiectului

      Restricționarea utilizării unor insecticide chimice larg utilizate de fermieri, începând cu 2014, a determinat ca niciun tratament chimic să fie disponibil împotriva rățișoarei porumbului, Tanymecus dilaticollis. Cu toate că România a obținut  autorizări temporare pentru utilizarea neonicotinoidelor ca tratament la sămânță, există posibilitatea ca acestea să nu mai fie acordate, ceea ce impune găsirea unei metode alternative. In acest context, proiectul își propune sa elaboreze o soluție ecologică de control al populațiilor de Tanymecus prin utilizarea de bioinsecticide obținute din tulpini fungice autohtone.
      Rezultate scontate

 -Identificarea de bioinsecticide entomopatogene pentru combaterea dăunătorului Tanymecus dilaticollis;

-Studii de eficacitate biologică în condiții de câmp și laborator;
-Studii privind efectul aplicării în masă a biopreparatelor fungice asupra microbiotei solului;
-Identificarea de tulpini noi de microorganisme cu potențial patogen;-Elaborarea unor secvenţe tehnologice de combatere a răţişoarei porumbului, Tanymecus dilaticollis, cu insecticide biologice

t4
t2
t1