Faza I/2019

Obiectiv: Identificarea elementelor microbiologice, entomologice si tehnologice necesare integrării mijloacelor biologice în sistemul de prevenire și combatere a dăunătorilor de sol

Rezultate:

 • Tulpinile fungice entomopatogene izolate din focare epizootice naturale au fost identificate și caracterizate genetic ca fiind tulpini aparținând speciilor Beauveria bassiana, Beauveria pseudobassiana și Metarhizium anisopliae
 • Una dintre tulpinile de Beauveria a fost selectată pe criterial potențialului său biotehnologic pentru testare biologică, în vederea evaluării activității sale insecticide
 • S-a elaborat un studiu entomologic care, coroborat cu observații efectuate în câmpurile experimentale ale INCDA Fundulea și în culturi de porumb infestate din jud. Ialomița, a condus la evaluarea nivelul de infestare cu Tanymecus dilaticollis în cultura de porumb
 • S-a elaborat un studiu tehnologic, pe baza căruia s-a identificat soluția tehnologică pentru aplicarea biopreparatelor lichide și solide în cultura de porumb infestată cu dilaticollis și alți dăunători de sol.

Faza II/2020

Obiectiv: Selectarea parametrilor optimi pentru componentele sistemului integrat de prevenire și combatere a dăunătorilor de sol din cultura de porumb

Rezultate:
 • S-au identificat caracteristici ale izolatelor microbiene care vor condiționa selectarea izolatelor fungice pentru utilizarea lor ca insecticide biologice in prevenirea și combaterea dăunătorilor de sol:
  -abilitatea de a crește “in vitro” la temperaturile care vor fi întâlnite la aplicarea insecticidelor biologice în câmp
  – abilitatea de a fi cultivate „in masa” pe substrat nutritiv granulat
  -patogenitatea “in vitro” față de dăunătorul țintă, Tanymecus dilaticollis
 • De asemenea, s-a realizat o tehnologie de mecanizare care implică efectuarea tratamentelor cu insecticid biologic în momente favorabile de acțiune ale fungului entomopatogen asupra dăunătorului dilaticollis, la porumb